ข่าวประชาสัมพันธ์ Public Relations

ปรับมาตรการ ในการรับและให้บริการนักท่องเที่ยว สืบเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการ การเข้าประเทศ ปรับมาตรการ ในการรับและให้บริการนักท่องเที่ยว สืบเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการ การเข้าประเทศ
การปรับปรุงขั้นตอนการรับนักท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การปรับปรุงขั้นตอนการรับนักท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เปิดให้ลงทะเบียน SHA Plus transport เปิดให้ลงทะเบียน SHA Plus transport
ททท.นำร่องมาตรการท่องเที่ยวปลอดภัยแบบเคร่งครัด Thailand SHA SHA SHA @ Andaman : The Memory ททท.นำร่องมาตรการท่องเที่ยวปลอดภัยแบบเคร่งครัด Thailand SHA SHA SHA @ Andaman : The Memory
"ระนอง"อัด7หลักสูตรดันธุรกิจท่องเที่ยวเข้ามาตรฐาน SHA "ระนอง"อัด7หลักสูตรดันธุรกิจท่องเที่ยวเข้ามาตรฐาน SHA
เชียงใหม่ จัดประชุมในระบบทางไกล เตรียมความพร้อมเปิดเมือง เชียงใหม่ จัดประชุมในระบบทางไกล เตรียมความพร้อมเปิดเมือง

ท่านพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด


5

4

3

2

1
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม