รายละเอียด Details

บริษัท เพอร์เฟคเทรนนิ่ง กรุ๊ป จำกัด เราคือผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก ออกแบบการเรียนรู้ได้ทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยเนื้อหาที่มาจากงานวิจัยทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ บวกกับกระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ซึ่งจะทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุดสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคนและองค์กรในโลกปัจจุบัน

Perfect Training Group Co., Ltd. We are experts in learning management. That meets the changing direction of the world Design learning for all needs of customers. With content from both domestic and international research Combined with the blended learning process, which will make learning most effective in accordance with the actual situation. Which is an important foundation for the development of people and organizations in today's world

บริษัท เพอร์เฟคเทรนนิ่ง กรุ๊ป จำกัด Perfect Training Group.Co.,Ltd

หมายเลขตราสัญลักษณ์SHA ID : I0026
วันที่ได้รับตราสัญลักษณ์Date of Receiving : 22 กันยายน 2564 22 September 2021
location_on นนทบุรี Nonthaburi
ข้อมูลติดต่อ Contact info
 • home 99/359 หมู่ที่ 6 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 99/359 Moo 6 Bang Rak Phatthana Bang Bua Thong Nonthaburi 11110
 • call 021015430
 • public www.pftgteam.com
 • facebook Perfect Training
 • email [email protected]
 • access_time จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. Monday-Friday. 09.00 a.m. - 17.00 p.m.
 • ท่านพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด


  5

  4

  3

  2

  1
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม