รายละเอียด Details

อุทยานแห่งชาติแก่งกรุงเป็นป่าต้นน้ำ ของลำน้ำคลองยัน จ.สุราษฎร์ธานี และคลองพะโต๊ะ จ.ชุมพร พื้นที่โดยส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน แนวเขตอุทยานฯทอดตัวยาว ตามแนวเหนือ-ใต้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับพื้นที่ จ.ระยอง ทิศเหนือติดกับพื้นที่ จ.ชุมพร ยอดเขาที่สูงที่สุด คือยอดเขา เขา-นมสาว สูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 1,000 เมตร มียอดเขาที่สำคัญอีก 3 แห่ง คือ ยอดเขายายหม่อน, ยอดเขาแดน และยอดเขาไผ่ สภาพอากาศมีความชื่นสูง เนื่องจากพื้นที่ป่าโดยส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้น มีฝนตกเกือบตลอดปี มี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน ฤดูฝน ระหว่างเดือน พฤษภาคม-มกราคม

Kaeng krung National Park is upstream forest of the Yan canal, Surat Thani Phato canal, Chumphon province. The area is mostly mountainous. The area of National park long stretches along the north-south line. Northeast side next to Ranong province & north side next to Chumphon province. The highest peak of mountain is the Nomsao peak of 1,000 meters above sea level. There are 3 major peaks: the Maeyai- Mon peak, the Dan peak and the Bamboo peak. Weather with high humidity because of the area is mostly rainforest. It has rained all year round, with 2 seasons. Summer between February and April. Rainy season from May to January.

อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง Kaeng krung Nationalpark

หมายเลขตราสัญลักษณ์SHA ID : C0699
วันที่ได้รับตราสัญลักษณ์Date of Receiving : 18 ตุลาคม 2564 18 October 2021
location_on สุราษฎร์ธานี Surat Thani
ข้อมูลติดต่อ Contact info
 • home อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ม.8 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84370 ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 84370 Kaeng krung Nationalpark M. 8 TaKuK Nues, Wiphavadee, Surat Thani, 84370 Takuk Nuea Vibhavadi Surat Thani 84370
 • call 0908780774
 • facebook อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง- Kaeng krung Nationalpark
 • email [email protected]
 • access_time จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. Monday-Friday 08.30 – 16.30 am.
 • ท่านพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด


  5

  4

  3

  2

  1
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม