รายละเอียด Details

เอเชีย แค็บ ถือกำเนิดจากการเล็งเห็นถึงปัญหาของการบริการขนส่งสาธารณะภายในประเทศมานานกว่าทศวรรษ ซึ่งเป็นปัญหามหภาคและส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศในเชิงลบ เราจึงได้ปรึกษาหารือกันถึงโอกาสและแนวทางในการเข้ามาแก้ไขปัญหา และมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการขนส่งเอกชนให้ได้มาตรฐานการบริการระดับสากล

Our business has been founded after perceiving an inadequate standard for taxi services and user experiences, which is considered a major problem that reflects negative images of local public transportation. ASIA CAB would make the difference by offering a whole new set of International Standard Public Transportation which leads to practical solutions of local public transportation services in Thailand.

บริษัท เอเชีย แค็บ จำกัด Asia Cab Co.,Ltd

หมายเลขตราสัญลักษณ์SHA ID : D0047
location_on กรุงเทพมหานคร Bangkok
ข้อมูลติดต่อ Contact info
 • home เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ทุ่งวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 1 Charoenrat Road, Thungwatdon, Sathon, Bangkok 10120 Thung Wat Don Sathon Bangkok 10120
 • call 020688808
 • public www.asiacab.co.th
 • email [email protected]
 • access_time 08.30-17.30 น. 8.30 am. - 5.30 pm.
 • ท่านพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด


  5

  4

  3

  2

  1
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม