รายละเอียด Details

อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นมีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอบ้านนาสาร และ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบชื้น มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด และมีจุดเด่นตามธรรมชาติที่สวยงาม เช่น หน้าผา ถ้ำ น้ำตก ตลอดจนมีหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์การสู้รบที่เหลืออยู่ เช่น ค่าย บังเกอร์ อุโมงค์ มีเนื้อที่ประมาณ 265,625 ไร่ หรือ 425 ตารางกิโลเมตร ได้จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2534 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 73 ของประเทศไทย

Tai Rom Yen National Park covers the area. Kanchanadit District Ban Na San District and Wiang Sa District Surat Thani Province Most of the forests are evergreen forests. There are abundant forests. is a source of watershed It is a habitat for various wild animals. And there are beautiful natural features such as cliffs, caves, waterfalls. There is evidence of the remaining battle history, such as camps, bunkers, tunnels, with an area of ​​approximately 265,625 rai or 425 square kilometers. Was established as a national park on December 31, 1991, is the 73rd national park of Thailand.

อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น Tairomyen National Park

หมายเลขตราสัญลักษณ์SHA ID : C0773
วันที่ได้รับตราสัญลักษณ์Date of Receiving : 9 กุมภาพันธ์ 2565 9 February 2022
location_on สุราษฎร์ธานี Surat Thani
ข้อมูลติดต่อ Contact info
 • home 109 หมู่ 1 ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120 109 moo 1 Lamphun Ban Na San Surat Thani 84120
 • call 0935748422
 • facebook เพจอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
 • email [email protected]
 • access_time ทุกวัน 08.30 - 16.30 Every Days 08.30-16.30
 • ท่านพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด


  5

  4

  3

  2

  1
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม