รายละเอียด Details

"บ้านก๋ง โฮมสเตย์" บรรยากาศริมทะเล สไตล์ชาวเกาะ

Relaxing in local style and stay at Ban Khong (Grandpa) homestay at Koh Rat

บ้านก๋ง โฮมสเตย์ BANKHONG HOMESTAY

หมายเลขตราสัญลักษณ์SHA ID : B5152
วันที่ได้รับตราสัญลักษณ์Date of Receiving : 26 มีนาคม 2565 26 March 2022
location_on สุราษฎร์ธานี Surat Thani
ข้อมูลติดต่อ Contact info

ท่านพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด


5

4

3

2

1
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม