รายละเอียด Details

พิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร แหล่งเรียนรู้มีชีวิต

Wisdomking Agricultural Museum

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว The Golden Jubilee Museum of Agriculture

หมายเลขตราสัญลักษณ์SHA ID : C0067
วันที่ได้รับตราสัญลักษณ์Date of Receiving : 24 มิถุนายน 2563 24 June 2020
location_on ปทุมธานี Pathum Thani
ข้อมูลติดต่อ Contact info
 • home หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 Moo 13 Phahonyothin Road Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani 12120
 • call 025292212
 • print 025292214
 • public www.wisdomking.or.th
 • facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
 • email [email protected]
 • access_time 09.00-16.00 น. Tuesday – Sunday. 09.00-16.00
 • ท่านพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด


  5

  4

  3

  2

  1
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม