รายละเอียด Details

กิจกรรมนี้จัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบล้านนา Modern และสื่อให้เห็นถึงการใช้ชีวิต วัฒนธรรม ศิลป ดนตรี

This activity is organized to promote tourism in the Lanna Modern style and conveys the way of life, culture, art, and music.

ความสุขในล้านเมืองวิลเลจ@เชียงราย Happiness in Lanmeung [email protected]

หมายเลขตราสัญลักษณ์SHA ID : I0351
location_on เชียงราย Chiang Rai
ข้อมูลติดต่อ Contact info
  • home ตลาดล้านเมือง สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 Lanmuang Village San Sai Mueang Chiang Rai Chiang Rai 57000
  • call 0952795693
  • public -
  • email [email protected]
  • access_time ศุกร์-อาทิตย์ 16.00-23.00 Faiday-Sunday 04.00pm-11.00pm