รายละเอียด Details

บริษัทประกอบกิจการให้บริการเช่ารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางมากกว่า 70 ปี ให้บริการเช่ารถยนต์โดยสารมากกว่า 10-50 ทีนั่ง ควบคุมดูแลรถยนต์โดยสารมากกว่า 200 คันในเครือ รับค่าบริการแบบเหมาจ่ายตามระยะเดินทาง มีมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการดำเนินกิจการโดยเน้นมาตรฐานของรถโดยสารสาธารณะและคุณภาพของการบริการ สร้างความประทับใจทุกการเดินทาง

We are proudly to present our van and bus (10-50 SEATERS) for travelling which we will provide you comfort seats and safety trip with reasonable price that can satisfy your needs. Furthermore, the implication is our company changed our business models for new normal. Prevention measures COVID-19 has been applied in workplace and service area to take measures to protect the safety and health of workers and travellers.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.เอส.แทรแวล A.T.S. TRAVEL GROUP

หมายเลขตราสัญลักษณ์SHA ID : D0058
วันที่ได้รับตราสัญลักษณ์Date of Receiving : 30 กรกฎาคม 2564 30 July 2021
location_on กรุงเทพมหานคร Bangkok
ข้อมูลติดต่อ Contact info
 • home 274 ถนนสุคนธสวัสดิ์ ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 274 Sukhonthasawat Road, Lat Phrao Lat Phrao Bangkok 10230
 • call 029077801
 • print 029077807
 • public www.ats-abb.com
 • facebook A.T.S. Travel
 • email [email protected]
 • access_time จันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 น. Monday-Saturday 08.00-17.00 น.
 • ท่านพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด


  5

  4

  3

  2

  1
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม