รายละเอียด Details

วัดสระเกศ เป็นวัดโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดสะแก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และขุดคลองรอบพระอาราม แล้วพระราชทานนามใหม่ว่า วัดสระเกศ ซึ่งแปลว่า ชำระพระเกศา เนื่องจากเคยประทับทำพิธีพระกระยาสนาน เมื่อเสด็จกรีธาทัพกลับจากกัมพูชามาปราบจลาจลในกรุงธนบุรี และเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติใน พ.ศ. 2325 มูลเหตุที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระราชทานเปลี่ยนชื่อวัดสะแก เป็นวัดสระเกศนี้ มีหลักฐานที่ควรอ้างถึงคือ พระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องจดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวีข้อ 11 ว่า "รับสั่งพระโองการ ตรัสวัดสะแกเรียกวัดสระเกศแล้วบูรณปฏิสังขรณ์ เห็นควร ที่ต้นทางเสด็จพระนคร" ทรงพระราชวิจารณ์ไว้ว่า "ปฏิสังขรณ์วัดสะแกและเปลี่ยน ชื่อเป็น วัดสระเกศเอามากล่าวปนกับวัดโพธิ์เพราะเป็นต้นทางที่เสด็จเข้ามาพระนครมีคำ เล่า ๆ กันว่า เสด็จเข้าโขลนทวารสรงพระมุธาภิเษกตามประเพณีกลับจากทางไกลที่ วัดสะแก จึงเปลี่ยนนามว่า 'วัดสระเกศ'

Wat Saket Ratcha Wora Maha Wihan (Thai: วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร, usually shortened to Wat Saket is a Buddhist temple (wat) in Pom Prap Sattru Phai district, Bangkok, Thailand. The temple dates back to the Ayutthaya era, when it was known as Wat Sakae (วัดสะแก). When Bangkok became the capital, King Rama I (1737–1809) renovated the temple and gave it its present name. Its name roughly translated as "wash hair". Since it was believed that on the way the king returned from the war. He stopped by to take a bath and wash his hair here, before entering inner city Phu Khao Thong (“Golden Mountain”, ภูเขาทอง) is a steep artificial hill inside the Wat Saket compound. Rama I's grandson, King Rama III (1788–1851), decided to build a chedi of huge dimensions inside Wat Saket, but the chedi collapsed during construction because the soft soil of Bangkok could not support the weight. Over the next few decades, the abandoned mud-and-brick structure acquired the shape of a natural hill and was overgrown with weeds. The locals called it the phu khao (ภูเขา), as if it were a natural feature. During the reign of King Rama IV, construction began of a small chedi on the hill. It was completed early in the reign of his son, King Rama V (1853–1910). A relic of the Buddha was brought from India and placed in the chedi. The surrounding concrete walls were added in the 1940s to stop the hill from eroding. The modern Wat Saket was built in the early 20th century of Carrara marble. An annual festival is held at Wat Saket every November, featuring a candlelight procession up Phu Khao Thong to the chedi, along with a long red robe wrapped around the chedi, similar to "Hae Pha Khuen That" (แห่ผ้าขึ้นธาตุ) festival of Wat Phra Mahathat, Nakhon Si Thammarat province in sounthern. Devotees write their names and names of family members on the robe and set the mind to pray, believed to have been fulfilled in prayer. This festival has been carried on since the reign of King Rama V.

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร Wat Saket Ratchaworamahawihan

หมายเลขตราสัญลักษณ์SHA ID : C0117
location_on กรุงเทพมหานคร Bangkok
ข้อมูลติดต่อ Contact info
  • home 344 ถนนจักรพรรดิพงษ์ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 344 Thanon Chakkraphatdi Phong Ban Bat Pom Prap Sattru Phai Bangkok 10100
  • call 0926909222
  • public www.watsraket.com
  • email [email protected]
  • access_time จัททร์ - อาทิตย์ เวลา 07.00-19.00 Monday - Sunday 07.00-19.00