รายละเอียด Details

คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่ ให้บริการรักษาทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมจัดฟัน จัดฟันใส ทันตกรรมเฉพาะทาง รากฟันเทียม วีเนียร์ รักษารากฟัน ผ่าฟันคุด โรคเหงือก ครอบฟัน สะพานฟัน ฟันปลอม โดยทันตแพทย์เฉพาะทางในหลากหลายสาขา ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สะอาดและปลอดภัย ด้วยมาตรฐานสากล ISO9001:2015

The Ivory Dental Clinic provides general dental treatment services. Orthodontics, Aligner, Specialty dentistry, Dental implants, Veneers, Root canal treatment, Wisdom teeth removal, Gum disease, Crowns, Bridges, Dentures by specialized dentists in various fields. with modern technology clean and safe with international standard ISO9001:2015

คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่ The Ivory Dental Clinic

หมายเลขตราสัญลักษณ์SHA ID : F1112
location_on กรุงเทพมหานคร Bangkok
ข้อมูลติดต่อ Contact info
  • home 167/16 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 167/16 Ratchadapisek DinDang DinDang Bangkok Thailand 10400 Din Daeng Din Daeng Bangkok 10400
  • call 022753599
  • public https://www.theivorydental.com/
  • email [email protected]
  • access_time 10.00-20.00 น. 10.00 am. - 8.00 pm.