รายละเอียด Details

-

-

โรงแรมเอส.เอ.พี.เหมืองแร่ Blue Sapphire Golf & Resort Blue Sapphire Golf & Resort

หมายเลขตราสัญลักษณ์SHA ID : B6804
วันที่ได้รับตราสัญลักษณ์Date of Receiving : 22 มีนาคม 2565 22 March 2022
location_on กาญจนบุรี Kanchanaburi
ข้อมูลติดต่อ Contact info
 • home 85 หมู่ 13 ช่องด่าน บ่อพลอย กาญจนบุรี 71160 85 Moo 13 Chong Dan Bo Phloi Kanchanaburi 71160
 • call 034581565
 • print 034581292
 • public -
 • facebook https://www.facebook.com/BlueSapphiregolf
 • email [email protected]
 • access_time 06.00 - 21.00 น. 06.00 Am - 6.00 pm
 • ท่านพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด


  5

  4

  3

  2

  1
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม