รายละเอียด Details

สะท้อนให้เห็นว่าสถานที่ประกอบการมี ความรัดกุมด้านบริการ โดยคำนึงถึงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 มีความและถูกต้องตามหลักสุขอนามัย และช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคด้วย

To reflect that the establishment has service tightness taking into account the spread of the COVID-19 infectious disease are and are in accordance with sanitary principles and help build confidence for consumers as well

บจก. เดอ เรสท์ ไทย มาสสาจ De Rest Thai Massage Co.,Ltd.

หมายเลขตราสัญลักษณ์SHA ID : F1196
วันที่ได้รับตราสัญลักษณ์Date of Receiving : 14 กุมภาพันธ์ 2565 14 February 2022
location_on กรุงเทพมหานคร Bangkok
ข้อมูลติดต่อ Contact info
 • home 518/3 มณียาเซ็นเตอร์ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 518/3 Maneeya Lumphini Pathum Wan Bangkok 10330
 • call 026520636
 • public www.derestspa.com
 • facebook https://m.facebook.com/derestspa/
 • email [email protected]
 • access_time 11:00-22:30น 11:00am-10:30pm.
 • ท่านพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด


  5

  4

  3

  2

  1
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม