รายละเอียด Details

จากความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของ คุณฆรณี แสงมณี จนได้สร้างวาสนา บารมี สืบทอดและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนและอุปัฏฐากพระอริยสงฆ์มาอย่างยาวนานกว่า 25 ปี ได้รับมอบอัฐิธาตุ เกศาธาตุ และอังคารธาตุ ของพระอริยสงฆ์ทั่วประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงแปรเป็นพระธาตุกว่า 400 องค์ ที่ถูกรวมรวมไว้ใน “อาคารพิพิธภัณฑ์พระธาตุ พระอริยสงฆ์ไทย” โดยคำแนะนำของ “พระญาณรักขิต” หรือหลวงพ่อแผน โสภโณ วัดภูปูนในฝัน อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ พระอริยสงฆ์และให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสได้กราบไหว้สักการะบูชาเป็นบุญวาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันนี้ก็ยังมีการปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมของพระอรหันต์นั้นยังมีอยู่จริง ภายในอาคาร พิพิธภัณฑ์พระธาตุ พระอริยสงฆ์ไทย มีห้องโถงใหญ่เป็นการจัดแสดงอัฐิธาตุ เกศาธาตุ และอังคารธาตุ ของพระอริยสงฆ์ทั่วประเทศไทย ทั้งที่ได้ละสังขารแล้วและยังมีชีวิตอยู่มากกว่า 400 องค์ อาทิเช่น หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล, หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต, หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป, หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ, หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน, หลวงปู่อินทร์ถวาย สันตัสสโก เป็นต้น และพระรูปเหมือนพระอริยสงฆ์จำนวนมาก อีกห้องเป็นห้องที่มีบุษบกเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปที่มีความสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสามารถกราบไหว้ขอพรและนั่งสมาธิได้ในห้องนี้ อาคารพิพิธภัณฑ์พระธาตุ พระอริยสงฆ์ไทย ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ในวัน ที่ 5 มีนาคม 2564 โดยมี พระญาณรักขิต เป็นองค์ประธานในพิธี และได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ปัจจุบันได้มีพระอริยสงฆ์หลายรูปได้เดินทางมาเยี่ยมชม รวมถึงเจ้าคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อัคคชิโต) กรรมการ มหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งมีภาพถ่ายจัดแสดงอยู่ด้านในพิพิธภัณฑ์ ด้านข้างอาคารมีร้านให้บริการเครื่องดื่ม เช่น กาแฟ น้ำมะนาวโซดา โกโก้เย็น ชาเขียวเย็น เป็นต้น

From the belief in Buddhism of Khun Karani Saengmanee until he created luck, prestige, inheriting and upholding Buddhism. Studying the Dharma, teachings and laying down the noble monks for more than 25 years of monks all over Thailand which has now been transformed into more than 400 relics that are included in "The Relic Museum Building Thai noble monks" by the advice of "Phra Yanrakkit" or Luang Pho Phaen Sophono, Phu Poon Nai Temple, Somdet District, Kalasin Province to worship parents, teachers, teachers the monks and the general public have the opportunity to pay respect It shows that at present there is still practice to attain the enlightenment of the Arahants. Inside the building, the relics museum Thai noble monks There is a large hall displaying the relics, hair relics and Mars relics. of monks all over Thailand Even though he has passed away and has lived more than 400 amulets such as Luang Pu Sao Kantasilo, Luang Pu Mun Phurithatto, Luang Pu Chansri Chanthatipo, Luang Pu Juan Kunchetto, Reverend Maha Bua Yanasampanno, Luang Pu Intawai Santassko, etc., and many monk-like images. The other room is the room where the Busabok is enshrined the relics and Buddha images that are important and sacred. which can pray and meditate in this room Relics Museum Building Thai noble monks There was a foundation stone laying ceremony on March 5, 2021 with Phra Yanrakhit presided over the ceremony. And there was an official opening ceremony on January 25, 2022. At present, many monks have come to visit. including Chao Khun Somdej Phra Maha Wirawong (Suchin Akchito) Director Sangha Sangha Council, Secretary of the Supreme Patriarch which has photos displayed inside the museum On the side of the building, there is a shop serving beverages such as coffee, lemonade, soda, iced cocoa, iced green tea, etc.

พิพิธภัณฑ์พระธาตุพระอริยสงฆ์ไทย Relics museum Thai noble monks

หมายเลขตราสัญลักษณ์SHA ID : C1332
วันที่ได้รับตราสัญลักษณ์Date of Receiving : 29 มีนาคม 2565 29 March 2022
location_on อุดรธานี Udon Thani
ข้อมูลติดต่อ Contact info
 • home 175 หมู่ 1 ถนนอุดร-หนองคาย หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 175 Moo 1, Udon-Nongkhai Road Nong Bua Mueang Udon Thani Udon Thani 41000
 • call 0646958092
 • facebook https://web.facebook.com/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-102945521503433/
 • email [email protected]
 • access_time 08.30-16.30 08.30 am -04.30 pm
 • ท่านพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด


  5

  4

  3

  2

  1
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม