รายละเอียด Details

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (อังกฤษ: Stock Exchange of Thailand, SET) เป็นตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดทำการซื้อขายขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ทำหน้าที่เป็นตลาดรองเพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขายตราสารทุน ของบริษัทต่าง ๆ ที่ขึ้นทะเบียนไว้ และ เพื่อให้สามารถระดมเงินทุนเพิ่มเติมจากสาธารณะได้โดยสะดวก ปัจจุบันการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

The Stock Exchange of Thailand (SET) is the Stock Exchange of Thailand. Established by the Stock Exchange of Thailand Act 1974 under the supervision of the Securities and Exchange Commission (SEC), officially opened for trading on April 30, 1975 as a market. Secondary for stock trading of listed companies and to facilitate additional fundraising from the current operation of the Stock Exchange of Thailand in accordance with the Securities and Exchange Act 1992

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย The Stock Exchange of Thailand

หมายเลขตราสัญลักษณ์SHA ID : I0429
location_on กรุงเทพมหานคร Bangkok
ข้อมูลติดต่อ Contact info
 • home 93 ถ. รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 93 Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400 Din Daeng Din Daeng Bangkok 10400
 • call 0957501114
 • public www.set.or.th
 • email [email protected]
 • access_time จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:00 - 17:00 น. Monday - Friday 08:00 - 17:00
 • ท่านพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด


  5

  4

  3

  2

  1
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม