รายละเอียด Details

เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นในพื้นที่ภายในจังหวัดและเพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี ให้เป็นการท่องเที่ยวปลอดภัยในรูปแบบ new normal . "มายกก๊วน ...มันส์ยกแก๊ง" ยกมาเป็นก๊วน ชวนมาเป็นคันรถ ความสนุกจะยกกำลัง เป็นคอนเสิร์ตที่จะเปลี่ยนคนไกล เป็นใกล้ เปลี่ยนคนห่างเหินเป็นคนที่เดินกอดคอกัน

In order to stimulate the economy and cause income distribution to the local area within the province and to create tourism in the province by organizing tourism promotion activities and creating a tourism image in Chonburi Province To be a safe tourism in a new normal format . fun will power It is a concert that will turn people far away into near ones, turning distant people into people who walk and hug each other's necks.

กาลครั้งห้า หนีกรุง CarniWOW ณ Wisdom Valley เขาไม้แก้ว ์Neekrung CarniWOW at Wisdom Valley

หมายเลขตราสัญลักษณ์SHA ID : I0433
วันที่ได้รับตราสัญลักษณ์Date of Receiving : 23 พฤษภาคม 2565 23 May 2022
location_on ชลบุรี Chon Buri
ข้อมูลติดต่อ Contact info
 • home 188/5 ม.1 เขาไม้แก้ว บางละมุง ชลบุรี 20150 188/5 M.1 Khao Mai Kaeo Bang Lamung Chon Buri 20150
 • call 0649635141
 • public https://www.thaiticketmajor.com/concert/mama-presents-karakang-5-neekung-carniwow-2022.html
 • facebook https://www.facebook.com/neekrungmagazine
 • email [email protected]
 • access_time วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 Saturday 28 May 2022
 • ท่านพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด


  5

  4

  3

  2

  1
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม