รายละเอียด Details

ดื่มอย่างมีวัฒนธรรม ไม่ดื่มแก้วเดียวกัน

drink culturally don't drink the same glass

แคกตัส Cactus

หมายเลขตราสัญลักษณ์SHA ID : A21772
location_on กรุงเทพมหานคร Bangkok
ข้อมูลติดต่อ Contact info
 • home 15 ถนน เย็นอากาศ ช่องนนทรีย์ ยานนาวา กรุงเทพ 10120 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 15 yenakart Road chong nonsi yannawa bangkok 10120 Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok 10120
 • call 0834373515
 • print 022491451
 • email [email protected]
 • access_time 16.00 น. - 24.00 น. 4.00 pm. - 12.00 am.
 • ท่านพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด


  5

  4

  3

  2

  1
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม