รายละเอียด Details

เพลินชมปลาสวยงามทั้งโซนน้ำจืดและน้ำเค็ม ผ่อนคลายไปกับบรรยากาศโลกใต้น้ำ

Enjoy watching beautiful fish in both freshwater and saltwater zones. Relax in the underwater world atmosphere.

บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ์Bung Chawak Chalerm Phra Kiet

หมายเลขตราสัญลักษณ์SHA ID : C1433
location_on สุพรรณบุรี Suphan Buri
ข้อมูลติดต่อ Contact info
 • home 99 หมูที่ 9 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120 99 moo 9 Duembang Sub-district, Duembangnangbuat District, Suphanburi Province. Doem Bang Doem Bang Nang Buat Suphan Buri 72120
 • call 035430043
 • email [email protected]
 • access_time 08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30
 • ท่านพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด


  5

  4

  3

  2

  1
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม