รายละเอียด Details

ครบ พบทุกสิ่ง ถูกจริง ถูกทุกวัน

Complete, find everything, true, correct every day

บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด สาขาบ้านเก่า C.J. Express Group Co., Ltd. Ban Kao Branch

หมายเลขตราสัญลักษณ์SHA ID : J7019
วันที่ได้รับตราสัญลักษณ์Date of Receiving : 5 สิงหาคม 2565 5 August 2022
location_on กาญจนบุรี Kanchanaburi
ข้อมูลติดต่อ Contact info
 • home 168 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000 บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 168 Village No. 1, Ban Kao Subdistrict, Mueang Kanchanaburi District Kanchanaburi 71000 Ban Kao Mueang Kanchanaburi Kanchanaburi 71000
 • call 0610126429
 • public http://www.cjexpress.co.th
 • facebook http://www.facebook.com/CJsupermaket/
 • email [email protected]
 • access_time 06.00-22.00น. 06.00-22.00N.
 • ท่านพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด


  5

  4

  3

  2

  1
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม