รายละเอียด Details

วัดขุนอินทประมูล สร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่และ ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

Wat Khun Inthapramun Built in the Sukhothai period enshrined a large reclining Buddha image and The longest in Thailand

วัดขุนอินทประมูล wat Khuninthapramoon

หมายเลขตราสัญลักษณ์SHA ID : C1437
location_on อ่างทอง Ang Thong
ข้อมูลติดต่อ Contact info
 • home หมู่ที่ 3 ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง อินทประมูล โพธิ์ทอง อ่างทอง 14120 moo. 3 Inthapramoon Sub - district, Phothong District, Angthong Province Inthapramun Pho Thong Ang Thong 14120
 • call 0869815615
 • email [email protected]
 • access_time - -
 • ท่านพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด


  5

  4

  3

  2

  1
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม