รายละเอียด Details

เมื่อปี พ.ศ. 2524 มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดสร้างสวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ บนพื้นที่ประมาณ 31 ไร่ มีพืชสมุนไพรประมาณ 1,000 ชนิด จำนวนมากกว่า 100,000 ต้น ถือได้ว่าเป็นแหล่งศึกษาสมุนไพรที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในเขตปริมณฑล ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ยกระดับพื้นที่สวนสมุนไพรสิรีรุกเชาติ และพื้นที่อนุรักษ์ข้างเคียงจำนวน 140 ไร่ เป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติในระดับชาติและระดับนานาชาติ ในลักษณะ Botanical Garden เพื่อเป็นอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ต่อยอดภูมิปัญญาไทยให้สามารถเป็นต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศในอนาคต ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก 4 ศูนย์การเรียนรู้ คือ ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรเชิงประจักษ์ ศูนย์ศึกษาสมุนไพรและอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสมุนไพร และศูนย์การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ในพื้นที่ยังเป็นแหล่งอาศัยของนกที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของอำเภอพุทธมณฑลอีกด้วย

Sireeruckhachati Nature Park was established in 1981 on the area of 31 rai (12.4 acre). The garden contains approximately 1,000 kinds of herbs and over 100,000 trees. It is considered the most complete site for learning about herbs in town. Recently, Mahidol University has a plan to develop this garden and surrounding reserve space of 140 rai (55.35 acre) to a world class conservation area. It will turn old traditional Thai wisdom into a model for modern environmental studies and plant conservation of Thailand. The botanical garden consists of 4 learning centers: Learning Center for Herbs, Herb Studies and Wetland Preservation Center, Center for Plant and Herb Genetic Conservation, and Center for Transformative Learning In addition, this area is an important bird habitat in this area.

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล Sireeruckhachati Nature Learning Park by Mahidol University

หมายเลขตราสัญลักษณ์SHA ID : C1443
วันที่ได้รับตราสัญลักษณ์Date of Receiving : 25 กรกฎาคม 2565 25 July 2022
location_on นครปฐม Nakhon Pathom
ข้อมูลติดต่อ Contact info
 • home 999 หมู่ 6 พุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170 999 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Nakhon Pathom 73170 Thailand Salaya Phutthamonthon Nakhon Pathom 73170
 • call 0 2441 5272 - 4
 • print 024415264
 • public https://sr.mahidol.ac.th/
 • facebook https://www.facebook.com/sireepark
 • email [email protected]
 • access_time จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 06.00 - 18.00 น. Monday - Sunday. 06.00 AM. - 06.00 PM.
 • ท่านพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด


  5

  4

  3

  2

  1
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม