รายละเอียด Details

ครบ พบทุกสิ่ง ถูกจริง ถูกทุกวัน

Complete, find everything, true, right, every day

บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด สาขาช่องสะเดา กาญจนบุรี C.J.Express Group Company Limited, Chong Sadao Branch, Kanchanaburi

หมายเลขตราสัญลักษณ์SHA ID : J7017
วันที่ได้รับตราสัญลักษณ์Date of Receiving : 5 สิงหาคม 2565 5 August 2022
location_on กาญจนบุรี Kanchanaburi
ข้อมูลติดต่อ Contact info
 • home 234 หมู่ที่ 1 ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190 ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71190 234 Village No. 1 Chong Sadao Subdistrict Mueang Kanchanaburi District Kanchanaburi Province 71190 Chong Sadao Mueang Kanchanaburi Kanchanaburi 71190
 • call 0641841804
 • public http://www.cjexpress.co.th
 • facebook http://www.facebook.com/CJsupermarket/
 • email [email protected]
 • access_time 06.00-22.00 น. 06.00-22.00 p.
 • ท่านพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด


  5

  4

  3

  2

  1
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม