รายละเอียด Details

- สถานที่ส่งเสริมอบรมด้านการเกษตร - สถานที่การเรียนรู้โครงการในพระราชดำริเกษตรพอเพียง - ศูนย์เครือข่าย ศพก. อ.บำเหน็จณรงค์ - แปลงการเรียนรู้การใช้สารชีภัณฑ์ป้องกันกำจัดศรัตรูพืช - มีวิทยากรแนะนำความรู้ด้านการเกษตรโดยเฉพาะ - มีพืชภัณฑ์ทางการเกษตรจัดจำหน่าย - เป็นแหล่งเรียนรู้การทำปุ๋ยชีวภาพ - ได้รับ GAP สินค้าหน่อไม้ฝรั่ง

- A place to promote agricultural training - A learning place for the Royal Sufficiency Agriculture Project - Funeral Network Center Bamnet Narong - Convert learning to use pesticides to prevent pests - There is a lecturer to introduce knowledge in particular agriculture. - There are agricultural products for sale. - Be a learning resource for making bio-fertilizers - Get GAP Asparagus Goods

ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หัวทะเล Hua sa,Hua Thale, Bamnetnarong,Chaiyaphum 36220

หมายเลขตราสัญลักษณ์SHA ID : I0464
วันที่ได้รับตราสัญลักษณ์Date of Receiving : 19 กันยายน 2565 19 September 2022
location_on ชัยภูมิ Chaiyaphum
ข้อมูลติดต่อ Contact info
 • home บ้านหัวสระ หมู่ 2 ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36220 หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36220 Hua sa,Hua Thale, Bamnetnarong,Chaiyaphum 36220 Hua Thale Bamnet Narong Chaiyaphum 36220
 • call 0910529539
 • facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100014599756536
 • email [email protected]
 • access_time วันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08:30-16:30 น. Monday - Sunday 08:30-16:30
 • ท่านพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด


  5

  4

  3

  2

  1
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม