รายละเอียด Details

ตำบลควนทองเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ มีแหล่งหาอาหารตามธรรมชาติป่าชายเลนที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ตามนิเวศ เป็นการเรียนเรียนวิถีชุมชนแบบพึ่งพาอาศัยกันและสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นจากอดีต จนถึงปัจจุบัน

It is a learning to learn how to live in a community that is dependent on each other and inherits the culture of the community and the unique wisdom of the locality from generation to generation from the past. until now

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วังค้อบาติก Wangkho Batik Community Tourism Association

หมายเลขตราสัญลักษณ์SHA ID : C1460
location_on นครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat
ข้อมูลติดต่อ Contact info
 • home 20 หมู่ 3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 80210 20 M.3 Khuanthong,Khanom,Nakhon si Thammarat 80210 Khuan Thong Khanom Nakhon Si Thammarat 80210
 • call 0862721573
 • public http://www.me-fi.com/tourismdb/Seniortourists-ust/subdistric_detail.php?subid=1118
 • email [email protected]
 • access_time จันทร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. Request reservation only 9.00น. - 17.00
 • ท่านพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด


  5

  4

  3

  2

  1
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม