รายละเอียด Details

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดสิงห์บุรี เป็นต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ที่บ่มเพาะเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

A historical attraction of Singburi. It is a prototype of a learning museum, that make children and youth to become curious people which will lead to the creation of a learning society

มิวเซียมสิงห์บุรี museum singburi

หมายเลขตราสัญลักษณ์SHA ID : C1483
location_on สิงห์บุรี Sing Buri
ข้อมูลติดต่อ Contact info
 • home อาคารศาลากลางหลังเดิม (ร.ศ.130) ถนนวิไลจิตต์ ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี บางพุทรา เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 16000 Old Sing Buri Provincial Hall (130 Rattanakosin era) Mueng, Sing Buri Bang Phutsa Mueang Sing Buri Sing Buri 16000
 • call 036520030
 • print 036520030
 • public https://www.singburipao.go.th/index/
 • email [email protected]
 • access_time 09.00 - 17.00 น. 09.00 am - 05.00 pm
 • ท่านพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด


  5

  4

  3

  2

  1
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม