รายละเอียด Details

BCB Massage wellness ให้บริการเพื่อสุขภาพองค์รวมที่ยั่งยืน “ดูแลด้านกาย ใจ จิตวิญญาณด้วยภูมิปัญญาไทย” เอกลักษณ์ร้านนวด ของบ้านบุษบานวดเพื่อสุขภาพ การใช้สมุนไพร ที่ต่อต้านการอักเสบป้องกันโรค ,โรคกลุ่ม NCDs,ฟื้นฟูร่างกาย เป็นต้น ทางร้านมีการนำผลิตภัณฑ์สมุนไพร มาใช้ในการบริการและส่งเสริมสุขภาพในรายการนวด เช่น การใช้น้ำมันสมุนไพร / ยาหม่อง / สมุนไพรพอกตัว-ขัดตัว / สมุนไพรอบตัว วิถีชีวิตของคนอีสาน/ความเชื่อ/การดูแลสุขภาพแบบอีสาน ภูมิปัญญาอีสาน ได้แก่ การนวดพื้นบ้านอีสานและการนวดขิตเส้น + ศาสตร์การนวดแบบตะวันออก + การนวดของไทยดั้งเดิม (แบบเชลยศักดิ์,ราชสำนัก) การออกแบบเมนูรายบุคคล เพื่อให้มีการส่งเสริมโปรแกรมการนวดเฉพาะบุคคล กิจกรรมเสริมอื่นๆ สื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ให้แก่ผู้รับบริการ เช่น การสอนยืดเหยียดร่างกาย , การใช้น้ำมันหอมระเหย(สุคนธบำบัด) , การดูแลตัวเองเบื้องต้นโดยการใช้น้ำบำบัด ,เครื่องดื่มชาสมุนไพร เป็นต้น การใช้เสียงเพื่อสุขภาพ การบำบัดด้วยเสียง เพิ่มการนอนหลับ ซ่อมแซม บำรุงรักษาร่างกาย หากเป็นอีสานสามารถใช้เสียงดนตรีบรรเลงเพื่อช่วยผ่อนคลายร่างกายและจิตใจได้เช่นกัน หากนำมาผสมผสาน กับศาสตร์ตะวันตก เช่น Sounds Wave Therapy , Tibetan Singing Bowls , Reiki Sounds Healing จะสามารถทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น * ด้านบุคลากร Consultants ในพื้นที่ในนคำปรึกษา ได้รับการอบรมและมีคุณสมบัติด้านการดูแลสุขภาพองค์รวม โดยเฉพาะทางผู้ดูแลให้คำปรึกษาด้านสุขภาพรายบุคคล* Consult Specialist Massage Wellness ผู้ดูแลให้คำปรึกษา โดย นางสาวเกวลี วงษ์ศรีชู หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจเวเนส 68 ชั่วโมง จากสถาบันทรัพยากรมนุษย์ สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ (ตำแหน่งผู้จัดการร้านบ้านบุษบานวดเพื่อสุขภาพ, หลักสูตรสปาเมเนเจอร์ 100 ชั่วโมง และ ผู้จัดโปรแกรมเวลเนส 68 ชั่วโมง ) Activity Wellness Tourism In KHONKAEN ส่งเสริมการเที่ยวเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณ แสวงหาภายในจิตใจ เพื่อเติมเต็มความหมายของชีวิต มีกิจกรรมที่ร่วมกับเครือข่ายบริษัทท่องเที่ยว ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อสื่อถึงวัฒนธรรมประเพณีแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งเสริมสุขภาพทางกาย ใจ จิตวิญญาณ ศาสนา ทางร้านได้จัดทำหนังสื่อคู่มือท่องเที่ยวให้แก่ผู้รับบริการ สามารถสแกนอ่านทางออนไลน์ได้ โดยรวบรวมได้ที่ สมุดคู่มือบ้านบุษบา โปรแกรมเวลเนส จัดทำโดยเกวลี วงษ์ศรีชู https://heyzine.com/flip-book/dd1b705960.html?fbclid=IwAR3KmPP4TlMyx1o86lpLrkeSV_Vw83EwE2M-EUtr0ln2sBEvD6Hh31170kQ

Bannboochchaba Massaeg Wellness Khonkaen. Massage for Health and Programs Wellbeing For Personal Health Care and Wellness Services. Activity Wellness/ Tourism Services / Management Services Programs Special / drink and Food for wellness.

บ้านบุษบานวดเพื่อสุขภาพ เวลเนส Bannboochchaba Massaeg Wellness

หมายเลขตราสัญลักษณ์SHA ID : F1317
location_on ขอนแก่น Khon Kaen
ข้อมูลติดต่อ Contact info
 • home 20/6 หมู่ 14 ซอยโรงเรียนเทคโนไพบูลย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 20/6 Moo 14 , Nai Mueang , Mueang District, KHONKAEN 40000, Thailand. Nai Mueang Mueang Khon Kaen Khon Kaen 40000
 • call 0887776515
 • public https://instabio.cc/4102510nPGMPV
 • facebook https://www.facebook.com/bannboochchaba
 • email [email protected]
 • access_time 10:00-22:00 10:00 am to 10 :00 pm
 • ท่านพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด


  5

  4

  3

  2

  1
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม