รายละเอียด Details

จังหวัดตากได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์เมืองจังหวัดตาก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยปรับปรุงอาคารจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก(หลังเก่า) มาเป็นพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากอดีตสถานที่ดังกล่าวเคยเป็น “เรือนประทับ” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จเมืองตาก เมื่อปี พ.ศ.2501 พิพิธภัณฑ์ฯ จัดแสดงและรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดตากที่มีอยู่จำนวนมากและเก็บรักษาไว้กระจัดกระจายในสถานที่ต่างๆ ให้มาอยู่ในที่เดียวกัน เนื้อหาการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี และงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม แบ่งเป็น 2 ชั้น คือ ชั้นบนจัดเป็นห้องแสดงพระราชกรณียกิจที่เป็นภาพถ่ายและโบราณวัตถุและศิลปวัตถุต่างๆ อาทิ ถ้วยชามกระเบื้อง พระพุทธรูป เป็นต้น ชั้นล่างจัดเป็นห้องแสดงสิ่งของมีค่าของจังหวัดตาก

Tak Province has established the Tak Provincial Museum in honour of His Majesty the King on the occasion of His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary by renovating the Tak Provincial Governor's (old house) building as it used to be the "house of residence" of His Majesty the King and Queen Sirikit. When he visited Tak in B.E. 2501, Museum 4 exhibited and collected artifacts, artifacts, historical properties of Tak Thi Province. There are many and preserved in different places to be in the same place. The exhibition contents about history, archaeology and architectural conservation are divided into 2 floors: ·Chan Top is classified as a royal exhibition hall with photographs and artifacts and art such as cups, tiled bowls, Buddha images, etc. · The lower floor is classified as a valuable exhibition room in Tak Province.

พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก Tak museum

หมายเลขตราสัญลักษณ์SHA ID : C1489
location_on ตาก Tak
ข้อมูลติดต่อ Contact info
 • home 893 ถนนตากสิน ระแหง เมืองตาก ตาก 63000 893 Taksin Road Rahaeng Mueang Tak Tak 63000
 • call 055508733
 • print 055518500
 • public www.tessabantak.go.th
 • facebook www.facebook.com/takmuseums
 • email [email protected]
 • access_time 08.30-16.30 น. 8.30 am -4.30 pm
 • ท่านพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด


  5

  4

  3

  2

  1
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม