รายละเอียด Details

ที่พักสัมผัสธรรมชาติเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง

Accommodation in touch with nature, organic agriculture, a sufficiency way

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ Organic Agriculture Community Enterprise

หมายเลขตราสัญลักษณ์SHA ID : C1496
วันที่ได้รับตราสัญลักษณ์Date of Receiving : 22 สิงหาคม 2566 22 August 2023
location_on นครราชสีมา Nakhon Ratchasima
ข้อมูลติดต่อ Contact info
 • home เลขที่ 80 หมู่ 16 วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 30370 80 moo 16 Wang Nam Khiao Wang Nam Khiao Nakhon Ratchasima 30370
 • call 0642904838
 • facebook นิคมเศรษฐกิจพอเพียงวังน้ำเขียว
 • email [email protected]
 • access_time ทุกวัน open daily
 • ท่านพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด


  5

  4

  3

  2

  1
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม