รายละเอียด Details

วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ด เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตรผสมผสาน รวมถึงเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรที่่ปลูกได้ในชุมชน อาทิเช่น เห็ดสวรรค์ แหนมเห็ด น้ำพริกเห็ด เยลลี่สัับปะรด และแยมสับปะรด รวมถึงมีกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ กิจกรรมไหว้พระเพื่อความเป็นศิริมงคล กิจกรรมชมไก่ชนพื้นบ้าน และยามเย็นสามารถปั้นจักรยานชมวิวเขาพริก สูดอากาศบริสุทธิ์ เหมาะกับการฟองปอด

Community enterprises promote mushroom cultivation and mushroom processing. Opened as a learning center for integrated agriculture Including opening a learning center for processing agricultural products that can be grown in the community, such as heavenly mushrooms, fermented mushrooms, mushroom chili paste, pineapple jelly. and pineapple jam Including many community tourism activities for tourists. Activities to worship Buddha for auspiciousness Activities to watch local fighting cocks And in the evening you can build a bicycle and admire the view of Khao Phrik. breathe fresh air Suitable for foaming the lungs

วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ด Community enterprises promote mushroom cultivation and mushroom processing.

หมายเลขตราสัญลักษณ์SHA ID : C1498
วันที่ได้รับตราสัญลักษณ์Date of Receiving : 20 กันยายน 2566 20 September 2023
location_on ชลบุรี Chon Buri
ข้อมูลติดต่อ Contact info
 • home 250 หมู่ 6 เกษตรสุวรรณ บ่อทอง ชลบุรี 20270 250 Moo 6 Kaset Suwan Bo Thong Chon Buri 20270
 • call 0942543932
 • public -
 • facebook สบาย สบาย สไตย์คลองโค
 • email [email protected]
 • access_time เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. Saturday-Sunday time 09.00-17.00 hrs.
 • ท่านพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด


  5

  4

  3

  2

  1
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม