ข้อมูลสถิติ Infographic
ข้อมูลสถานประกอบการ
ผลลัพธ์การค้นหา : 1,537
Filter
ข้อมูลสถิติ Infographic
กรุณาระบุประเภท SHA
ข้อมูลสถานประกอบการ
สวนส้มจินจู Jinju the orange farm
place
เชียงใหม่
Chiang Mai
บ้านสวนอิสรีย์เกษตรอินทรีย์และฟาร์มม้าเมืองจันท์ issaree organic fruit and horse farm
place
จันทบุรี
Chanthaburi
สวนดอกไม้ ป้างฮวา & สวนส้ม Pang Hwa Flower and Orange Garden
place
เชียงใหม่
Chiang Mai
ไร่แบล็คเบอร์รี่ม่อนแจ่ม Blackberry Farm Cafe
place
เชียงใหม่
Chiang Mai
สวนเกษตรสุขมิตร Suan kaset Sukamit
place
จันทบุรี
Chanthaburi
สวนส้มยอดดอย ํYoddoy the Orange Farm
place
เชียงใหม่
Chiang Mai
ทักษิณาคาร พื้นที่พนางตุง Thaksinakhan
place
พัทลุง
Phatthalung
วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ด Community enterprises promote mushroom cultivation and mushroom processing.
place
ชลบุรี
Chon Buri
วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองใหญ่คนรักษ์ช้าง Ban Khlong Yai Community Enterprise, Elephant Lovers
place
ชลบุรี
Chon Buri
วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวนิเวศและโฮมสเตย์บ้านเขาใหญ่ Ecotourism Community Enterprise and Homestay Ban Khao Yai
place
ชลบุรี
Chon Buri
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ Organic Agriculture Community Enterprise
place
นครราชสีมา
Nakhon Ratchasima
ศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหม ไม้ย้อมสีและผ้าไหม จังหวัดเลย Loei Sericulture Conservation hearning Center
place
เลย
Loei

ท่านพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด


5

4

3

2

1
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม